All articles in news

แปดคนที่เสียชีวิตจากแผ่นดินถล่ม

การสังหารคนแปดคนที่เสียชีวิตจากแผ่นดินถล่มในน่านได้จัดขึ้น ปริมาณน้ำพุจำนวนมากที่ปล่อยออกจากเขื่อนของลาวถูกกล่าวหาว่าเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัดชายแดนของไทย นายเชาวน์เศรษณัชชานักวิทยากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่าเขาคิดว่าระดับน้ำในบริเวณริมแม่น้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนน้ำเทิน 2 ในประเทศลาว Continue reading แปดคนที่เสียชีวิตจากแผ่นดินถล่ม