Month: December 2018

ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในผิวหนัง

การวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าแอนติบอดีมีบทบาทสำคัญในการปกป้องความเสียหายที่เกิดจากสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและช่วยป้องกันโรคมะเร็ง IgE ที่ถูกกระตุ้นโดยการสัมผัสกับผิวหนังกับสารพิษ สะสมที่บริเวณผิวและป้องกันไม่ให้เซลล์ที่เสียหายกลายเป็นเนื้องอกที่เป็นมะเร็ง บทบาทสำคัญในร่างกาย แต่ในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร Continue reading ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในผิวหนัง