ความสนใจกับผู้บริโภคที่เกษียณอายุ

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสามารถให้ผลการตรวจวินิจฉัยได้ทันทีจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตและช่วยให้การรักษาทำได้ที่บ้านโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้สูงอายุเดินทางไปโรงพยาบาล บุญขอเรียกร้องให้ภาครัฐส่งเสริมนโยบายสาธารณสุขที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุแทนที่จะมุ่งเน้นเฉพาะการรักษาโรคร้ายแรงเท่านั้น นอกจากนี้เขายังกระตุ้นให้ภาคเอกชนให้ความสนใจกับผู้บริโภคที่เกษียณอายุ

หลังการเกษียณเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ขยับและเพื่อช่วยรัฐบาลหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ งานนี้ได้รวมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกาไทยสิงคโปร์มาเลเซียและญี่ปุ่นเข้าด้วยกันซึ่งเป็นผู้ริเริ่มอาวุโสและเทคโนโลยีเพื่อร่วมกันค้นคว้าและวิจัยที่ทันสมัยเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานะที่จะเกิดขึ้นได้ โดย 2021 เมื่อจำนวนของผู้สูงอายุประชาชนจะบัญชีที่ 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากร

This article was written by admin